Skip links

‘Bijlmer, Positief bekeken’ – Maatschappelijke Stage 2017 morgen van start

Morgen, op 10 april 2017, start in Amsterdam Zuidoost het jongerenproject ‘Bijlmer, Positief Beken’. Het project wordt georganiseerd door Stichting Soul Rebel Movement, Swazoom en het Bindelmeer College ism Stadsdeel Zuidoost om jongeren maatschappelijk bewust te maken en hen te prikkelen op een positieve manier betrokken te zijn bij hun sociale leefomgeving.

Het traject vindt plaats van 10 tot en met 14 april, tijdens de maatschappelijke stage. Tijdens het project worden met de jongeren verschillende onderwerpen behandeld, die dicht bij hun leefwereld staan. Ze gaan de buurt in om rolmodellen te ontmoeten en maken een fotoserie van bijzondere locaties en bewoners. Ze treden in gesprek met vertegenwoordigers van het stadsdeel over de invloed van het stadsdeel en de lokale politiek op hun leefomgeving. Ook brengen ze een bezoek aan vluchtelingen en asielzoekers die hun verhaal met de jongeren zullen delen, waarna ze een lunch zullen verzorgen voor de vluchtelingen. Verder gaan ze hun identiteit en positie in de maatschappij onderzoeken. Met deze workshops en activiteiten worden de positieve kijk op de eigen omgeving en de maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren vergroot.

Het project wordt afgesloten door een boek te maken vol met foto’s, gedichten en bijzondere verhalen uit Zuidoost. Dit eindproduct krijgen de jongeren zelf natuurlijk mee naar huis, maar wordt ook aangeboden aan de deelnemers, het stadsdeel, OBA, Swazoom, en andere organisaties en personen die het positieve verhaal, van Amsterdam Zuidoost verder kunnen verspreiden. Voor de jongeren is het boek een positieve herinnering aan hun inzet tijdens de week en een tastbaar bewijs van het belang van hun betrokkenheid bij hun omgeving.

De maatschappelijke stage vervult in de behoefte aan versterking van de sociale en maatschappelijke positie van jongeren in Zuidoost.

Stichting Soul Rebel Movement verheugt zich een inspirerende en leerzame week.

Leave a comment