Skip links

Politieke Partij Bijlmer Style: De visie voor Amsterdam Zuidoost

Politieke Partij Bijlmer Style – De visie voor Amsterdam Zuidoost

Het is tijd
De afgelopen dertig jaar hebben veel huishoudens op de rand van crisis of diep in crisis geleefd. En na al die jaren komt de politiek ons vertellen dat er een crisis is? Blijkbaar is er pas sprake van een crisis als de belangen van de welgestelden worden bedreigd. Het is tijd voor een partij die elke bewoner, ongeacht inkomen, als gelijkwaardig beschouwt en gelijk behandelt. Wat het omgaat met de crisis betreft; wij – bewoners van Zuidoost – kunnen het land inspireren. Wij zijn ervaringsdeskundigen waar het gaat om het bedenken van creatieve oplossingen om tegenslagen het hoofd te bieden. Wij kwamen met de snodder, omdat geen taxichauffeur van en naar onze buurt wilde rijden, we kwamen met de eerste politieke partij voor jongeren, omdat onze vertegenwoordigers ons jarenlang in de steek lieten, we maakten ‘outdoor fitness’ in parken, omdat onze jongeren dreigden te ontsporen nadat hun buurthuizen en -centra gesloten werden of waren verpauperd.

De stille kracht
Hoe ondraaglijk het leven soms ook kan zijn, wij weten altijd ons hoofd boven water te houden, brood op de plank te brengen en een beetje geld opzij te zetten voor later, als de kinderen groot zijn. Wij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Wij hebben gezien hoe onze ouders er het beste van maakten en het beste in ons naar boven haalden. Wij hebben gezien hoe ze met het kleine beetje dat ze hadden nog steeds een lach op onze gezichten wisten te toveren, hoe ze met de rug tegen de muur hun zonen en dochters naar de universiteit hebben kunnen sturen, hoe ze ondanks de bestaande vooroordelen en het racisme telkens hun weg wisten te vinden in een land dat niet altijd aan hun kant stond. De stille kracht, het bolwerk van onze gemeenschap, dat zijn zij die elke dag hun nek uitsteken voor onze gemeenschap en onze gezamenlijke toekomst. Zij hebben geen seconde gedacht dat Zuidoost iets niet kon bereiken. En dat moeten wij ook niet doen.

Het verschil
Wij hebben de afgelopen vier jaar veel gesproken en soms ook samengewerkt met de huidige volksvertegenwoordigers. Het zijn goede en hardwerkende mannen en vrouwen. Maar het ontbreekt hen aan visie voor uw en onze toekomst. Ze huren mensen in om hen te vertellen wat er in onze wijk speelt. Het verschil tussen ons en andere partijen, is dat wij weten wat er in onze wijk speelt, waar de groeipijnen zitten, waar het goed gaat en waar het beter kan. Elk dag zitten wij met u in de metro, staan wij samen op de markt of op onze kinderen te wachten na schooltijd, of houden we snel een praatje in de lift voordat ieder van ons zijn/haar huis binnentreedt. Wanneer onze politici zeggen dat er crisis is, bedoelen zij dat de belastingbetaler, u en wij, wederom de dupe zijn. Wij vinden dat u genoeg hebt betaald en dat het tijd wordt dat u er iets voor terugkrijgt. Politieke Partij Bijlmer Style wil dat u de komende jaren waar voor uw geld krijgt.

Partijen krijgen geen extra tijd meer 
Frederick Douglass, een Amerikaanse hervormer, zei ooit: “Het is makkelijker om sterke kinderen groot te brengen, dan gebroken mannen te herstellen.” Het gaat op veel vlakken goed met Zuidoost – een gedeelde eerste plaats als veiligste stadsdeel, derde beste kantoorlocatie van Nederland – maar wij hebben ook te maken met gebroken mannen, vrouwen en kinderen en een haperend systeem dat hersteld dient te worden. Er is geïnvesteerd in stenen, maar niet in mensen. Politieke Partij Bijlmer Style wil gaan investeren in de mensen. Wij beloven geen bergen met goud, noch kunnen wij de toekomst voorspellen. Hoe dan ook, morgen komt snel genoeg en we moeten ons voorbereiden. Dit gaan we doen door in vandaag te investeren. De gevestigde partijen krijgen geen extra tijd meer. Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Het is tijd voor een nieuwe denkwijze.

Ubuntu
Wij nodigen u uit om de komende achttien jaar naast ons te komen staan en samen een verbond aan te gaan om Zuidoost, ons stadsdeel, duurzaam en toekomstklaar te maken. Om dit te kunnen realiseren is er een langetermijnvisie nodig. Onze visie wordt geboren op 19 maart 2014 en luistert naar de naam Ubuntu, het oorspronkelijk Afrikaanse geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt. Het kind wordt groot gebracht in een Ubuntu-gemeenschap, een Zuidoost naar onze visie. Een deels zelfvoorzienende samenleving waarvan een ieder van ons aandeelhouder is.

De visie
U ziet; wij zijn aan dit avontuur begonnen om uw leven en dat van ons, een stukje draaglijker te maken. Het streven is dat alle kinderen in Zuidoost op den duur op alle mogelijke gebieden het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze eerste prioriteit is de kwaliteit van het onderwijs. Onze partij zal geen scholen tolereren die het leren van onze kinderen niet centraal stellen. Daarnaast willen wij onze kinderen een veilige thuissituatie bieden, empathie ontwikkelen voor onze ouderen en een deels zelfvoorzienend Zuidoost realiseren. Voor onze jongeren willen we krachtcentra verwezenlijken: een plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel, voeding, gezondheid, muziek, theater, hulpverlening en kennisontwikkeling. Ten slotte willen wij een serieus signaal afgeven dat racisme, in welke vorm ook, niet langer mag worden genegeerd. Bijlmer Style gaat een proactief antiracismebureau in Zuidoost realiseren. Zo ziet u; de moed, de wilskracht en de ambitie om Zuidoost toekomstklaar te maken ontbreekt ons niet. Laten wij op 19 maart de eerste zaden planten die wij over achttien jaar met zijn allen met trots kunnen oogsten.

Op eigen kracht verder
Beste buurman, buurvrouw, ouder, zuster en broeder, we denken automatisch aan geld als wij het over rijkdom hebben. We worden passief als wij geen geld hebben. Maar echte rijkdom is een liefhebbende familie, gezondheid, zelfkennis en een schooldiploma. Echte rijkdom is weten dat, hoe bedrieglijk het leven soms ook kan zijn en hoe vaak je ook mag vallen, je altijd op je gemeenschap kan rekenen. Zo’n gemeenschap willen wij voor onze kinderen en onszelf realiseren. Wij hebben de afgelopen jaren langs elkaar heen geleefd, terwijl wij elkaars steun en toeverlaat moesten zijn. De oplossingen liggen in het samenleven en niet in het solo-leven. Zuidoost behoort niet aan slechts één groep, of die nou etnisch of religieus is. Zuidoost is van ons allemaal en wij delen dagelijks de verantwoordelijkheden en de lasten. Wij gaan samen bouwen aan een nieuw systeem dat ogen, oren en handen heeft voor onze problemen. Wij gaan buurteconomieën en leerwerkbedrijven stimuleren. Ook het stimuleren van een gezonde levensstijl door middel van sport, community gardens, groene daken en organische snackbars is een prioriteit. We gaan bouwen aan echte rijkdom: geestelijke ontwikkeling en zelfkennis. We zeggen ‘wij’, want we moeten het met zijn allen doen. Het is tijd dat wij ons bewust worden van onze eigen kracht. De tijd dat iemand het voor ons moest doen, is als het aan ons ligt al lang voorbij. Wij kunnen het zelf. Wij gaan elkaar motiveren om het zelf te doen. Wij moeten het zelf doen. Wie moet het anders voor ons doen? Weet u iemand? Zuidoost is in beweging. Wij zien een ongekende kracht en potentie die veel te lang onbenut is gebleven. Als wij onze kracht en potentie bundelen, kunnen wij een groot verschil maken voor ons allemaal.

 

– Jerry King Luther Afriyie, Politieke Partij Bijlmer Style 2014

 

 

Leave a comment