Skip links

AMNESTIEWET BOUTERSE: LANG LEVE DE DEMOCRATIE!

De laatste tijd hoor ik veel kritiek vanuit de Surinaamse gemeenschap in Nederland op de Nederlandse, steeds kritischer wordende, houding jegens Suriname. Democratische beslissingen worden vanuit het Catshuis bekritiseerd alsof het om een Nederlandse stad gaat. Ondertussen weigert het kabinet om het PVV-meldpunt voor Oost-Europeanen scherp te veroordelen.

Nederland is inderdaad niet het beste voorbeeld om iemand op zijn fouten te wijzen. Tot nu toe herdenkt Nederland bijvoorbeeld nog steeds niet de afschaffing van de slavernij op een mooie respectvolle manier. Ik begrijp de kritische reacties die Nederland krijgt. Maar ik zou uw allen willen vragen, en eigenlijk aan alle Nederlanders met buitenlandse afkomst, om niet Nederland steeds bij de discussie over onze eigen daden te betrekken. Nederland is niet heilig, maar ook niet de baas over ons geweten. We moeten te allen tijde scherp blijven kijken naar ons eigen handelen en dat van onze leiders/rolmodellen. Als vrije mensen moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en dragen, als we vooruit willen komen.

Mijn common sense zegt mij dat Bouterse liegt dat hij barst. Eerst wist hij er niks van, toen was hij onschuldig, toen was het wacht even: ik wist er wel iets van, maar ik weiger mij te verontschuldigen. Maar toen werd het te heet onder zijn voeten en bood hij excuus aan: daar tegenover wilde hij dat de zaak vergeten werd. Dat gebeurde echter niet: families van de slachtoffers, en daar ben ik het geheel mee eens, willen gerechtigheid voor hun dierbaren. En nu, in de voorbereiding van de rechtszaak, komt de heer Bouterse met een amnestiewet. Door de strot van het rechtssysteem geduwd. Eet smakelijk. Het zegt heel veel wanneer iemand zijn onschuld en naamzuivering niet via het rechtssysteem wil bepleiten, maar om de wet heen gaat om dit te bewerkstelligen. Lang leve de democratie. Viva Démocratie!

Mijn hart en mijn medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers decembermoorden. In Ghana hebben we ook een Bouterse. Hij heet J.J. Rawlings. Over hem volgt later meer.

Leave a comment